Beth yw swyddogaeth y “cleddyf” ar gefn Stegosaurus?

Roedd sawl math o ddeinosoriaid yn byw yng nghoedwigoedd y cyfnod Jwrasig.Mae gan un ohonyn nhw gorff braster ac mae'n cerdded ar bedair coes.Maent yn wahanol i ddeinosoriaid eraill gan fod ganddynt lawer o ddrain cleddyf tebyg i wyntyll ar eu cefnau.Gelwir hyn yn – Stegosaurus, felly beth yw'r defnydd o'r “cleddyf” ar gefnStegosaurus?

1 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

Roedd Stegosaurus yn ddeinosor llysysol pedair coes a oedd yn byw tua diwedd y cyfnod Jwrasig.Ar hyn o bryd, mae ffosilau Stegosaurus wedi'u canfod yn bennaf yng Ngogledd America ac Ewrop.Mae Stegosaurus yn ddeinosor braster mawr mewn gwirionedd.Mae hyd ei gorff tua 9 metr ac mae ei uchder tua 4 metr, sydd tua maint bws canolig.Mae pen Stegosaurus yn llawer llai na'r corff braster, felly mae'n edrych yn drwsgl, ac nid yw gallu ei ymennydd ond mor fawr â chynhwysedd ci.Mae coesau Stegosaurus yn gadarn iawn, gyda 5 bysedd traed ar yr aelodau blaen a 3 bysedd traed ar yr aelodau ôl, ond mae ei goesau ôl yn hirach na'r coesau blaen, sy'n gwneud pen Stegosaurus yn agosach at y ddaear, yn bwyta rhai planhigion isel, a chynffon dal yn uchel yn yr awyr.

4 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

Mae gan wyddonwyr wahanol ddyfaliadau am swyddogaeth y cleddyf drain ar gefn Stegosaurus, yn ôl gwybodaeth Deinosoriaid Kawah, mae tair prif farn:

Yn gyntaf, defnyddir y “cleddyfau” hyn ar gyfer carwriaeth.Efallai y bydd gwahanol liwiau ar y drain, ac mae'r rhai â lliwiau hardd yn fwy deniadol i'r rhyw arall.Mae hefyd yn bosibl bod maint y drain ar bob Stegosaurus yn wahanol, ac mae'r drain mwy yn fwy deniadol i'r rhyw arall.

2 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

Yn ail, gellir defnyddio'r “cleddyfau” hyn i reoli tymheredd y corff, oherwydd mae yna lawer o dyllau bach yn y drain, a allai fod yn lleoedd i waed basio.Mae Stegosaurus yn amsugno ac yn gwasgaru gwres trwy reoli faint o waed sy'n llifo trwy'r drain, fel cyflyrydd aer awtomatig ar ei gefn.

3 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

Yn drydydd, gall y plât asgwrn amddiffyn eu corff.Yn y cyfnod Jwrasig, dechreuodd y deinosoriaid ar y tir ffynnu, a chynyddodd y deinosoriaid cigysol yn raddol mewn maint, a oedd yn fygythiad mawr i'r Stegosaurus a oedd yn bwyta planhigion.Dim ond plât asgwrn “tebyg i fynydd cyllell” oedd gan Stegosaurus ar ei gefn i amddiffyn yn erbyn y gelyn.Ar ben hynny, mae'r bwrdd cleddyf hefyd yn fath o ddynwarediad, a ddefnyddir i ddrysu'r gelyn.Roedd platiau asgwrn Stegosaurus wedi'u gorchuddio â chroen o wahanol liwiau a chlystyrau o Cycas revoluta Thunb, gan guddio'i hun fel rhywbeth nad yw'n hawdd ei weld gan anifeiliaid eraill.

5 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

6 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

7 What is the function of the “sword” on the back of Stegosaurus

Ffatri Deinosoriaid Kawah yn cynhyrchu llawer o Stegosaurus animatronig i allforio ar draws y byd bob blwyddyn.Gallwn addasu bywyd fel modelau deinosor animatronig yn unol ag anghenion cwsmeriaid, megis gwahanol siâp, meintiau, lliwiau, symudiadau, ac ati.

Gwefan Swyddogol Deinosoriaid Kawah:www.kawahdinosaur.com

Amser postio: Mai-20-2022