VR

Ydych chi eisiau gwybod ein ffatri ar gyfer cynhyrchu deinosoriaid Animatronig?Dewch gyda mi ~ Edrychwch ar yr ardal arddangos awyr agored hon, dyma baradwys cystadleuaeth deinosoriaid ein cwmni.Byddwn yn rhoi'r deinosoriaid gorffenedig yn yr ardal hon, yn dadfygio ac yn profi o fewn 1 wythnos cyn eu cludo.Os oes unrhyw broblemau, gallwn addasu a disodli'r system modur newydd mewn pryd.
Ydych chi wedi gweld y deinosor gyda'r gwddf hiraf?Tybed beth yw ei enw.Rwyf yma i'ch cyflwyno i rai deinosoriaid nodweddiadol yn y fideo.Bydd enwau'r deinosoriaid yn cael eu cyhoeddi ar ddiwedd yr erthygl.
1. Mae'r deinosor gwddf hiraf yn perthyn i'r un genws â Brontosaurus ac ymddangosodd yn y ffilm "The Good Dinosaur".Mae'n llysysydd ysgafn gyda phwysau o 20 tunnell, uchder o 4-5.5 metr, a hyd o tua 23 metr.Y nodwedd fwyaf yw gwddf trwchus a hir, a chynffon denau a hir.Mae hanner cefn ei gorff yn uwch na'r ysgwyddau, ond pan fydd yn sefyll i fyny gyda'i sodlau wedi'u cynnal, gellir ei ddisgrifio fel un sy'n codi i'r cymylau.

2. Mae'r ail ddeinosor gwddf hir, a enwyd ar ôl y gân werin Awstralia "Waltzing Matilda", wedi'i orchuddio â graddfeydd uchel.Mae hefyd yn llysysydd.

3. Efallai mai'r trydydd yw'r deinosor cigysol mwyaf, gyda chefn siâp pont grog neu siâp hwylio crwn, cyfres o nodweddion wedi'u haddasu i'r amgylchedd dyfrol, a deinosor theropod dyfrol dŵr croyw y mae ei gerddediad yn wahanol i theropodau deuben confensiynol.Dyma hefyd y deinosor theropod hiraf y gwyddys amdano.Roedd yn byw tua 113 miliwn o flynyddoedd yn ôl i 93 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ardal arfordirol gogleddol Affrica yng nghanol y Cretasaidd, ac roedd eisoes wedi dod yn rhan o Anialwch y Sahara yn yr 21ain ganrif.Ond bryd hynny, roedd delta aber mawr o hyd gyda llystyfiant trwchus a digon o fwyd.Roedd yna ddeinosoriaid cigysol fel Carcharodontosaurus a oedd yn rhannu'r un tir ag ef.

Y tri deinosor yw Apatosaurus, Diamantinasaurus a Spinosaurus.Oeddech chi'n dyfalu'n iawn?

Gadewch i ni edrych ar yr ardal arddangos awyr agored hon o'n ffatri, yn ogystal ag Edmonton Ankylosaurus, Magyarosaurus, Lystrosaurus, Talarurus, Dilophosaurus, Ankylosaurus, Sarcosuchus, Beipiaosaurus, Velociraptor, Triceratops, Jonkeria, Leptoceratopsaurus, Paraaurwsaurus,

Mae grŵp o gatiau sgerbwd deinosoriaid wedi'u gweithgynhyrchu yn cael eu gosod ar brawf.Maent yn gynhyrchion FRP a gellir eu gosod yn y parc fel gatiau croesi tirwedd Neu fel gatiau tirwedd (giât deinosor) i'w harddangos.

Mae rhes o ddeinosoriaid wedi'u gosod wrth fynedfa'r gweithdy, yn gyntaf mae Quetzalcoatlus tal, wedi'i amgylchynu gan Massopondylus, Australovenator, Gorgosaurus, Chungkingosaurus, Ouranosaurus, Rhabdodon, Telmatosaurus, Hungarosaurus, Leaellynasaura, Cryolophosaurus, Oviraptors (Mae yna grŵp o Ewraptoriaid) heb eu paentio wrth eu hymyl).

Mae yna lawer o gynhyrchion sy'n gysylltiedig â deinosoriaid o dan y sied wrth ymyl y gweithdy cynhyrchu.Welsoch chi e?Mae gennym 3 gweithdy cynhyrchu, ydych chi wedi dod o hyd iddynt yn y fideo?Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi gysylltu â ni neu adael neges i ni, fe welwch fwy o bethau annisgwyl!